Програми за обучения за Педагози и Бизнес обучения

Ние от „Ню Едюкейшън Център“ сме до вас, като ваши навигатори, за да вдъхнем на нашите партньори сигурност в процеса на работа, да ги мотивираме и подкрепяме.
Всеки проблем е възможност – да открием новият начин заедно!

Всеки проблем е възможност – да открием новият начин заедно!

"Ню Едюкейшън Център" ЕООД е сертифицирана обучителна организация /БДС EN ISO 9001:2015/, създадена за популяризиране и непрекъснато надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите от страната.
Професионални програми

Актуални програми за обучение и квалификация

Всички програми се адаптират към потребностите на групата, съобразявайки се с платформите, с които работят и текущите казуси пред екипа, така че да сме максимално полезни. Програмите се обновяват непрекъснато, така че да получите последните новости към момента на провеждане на обучението.

Обучение на педагози

 1. ОСНОВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С УЧЕНИЦИ С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ – 1 Кредит

 2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СТРАТЕГИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ – 1 Кредит

 3. ОТ УЧИТЕЛ КЪМ МЕНТОР: „ИНКУБАТОР“ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ И КРЕАТИВНИ УМЕНИЯ – 1 или 2 кредита

 4. РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ И БЪДЕЩИ ПРОФЕСИИ – НОВО – 1 Кредит

 5. MOZABOOK – Пътеводител от А до Я – 1 Кредит

 6. Използване на Изкуствен Интелект за персонализирано обучение: Нови хоризонти за ученето и преподаване

 7. PR и Мултифункционален маркетинг на образователните институции. Инструменти и практики

 8. Tиймбилдинг „Един за всички – всички за един” – ефективност и сплотяване на екипа – НОВО!

 9. Дигитална трансформация на учебния процес – ключови умения на 21 век – 1 или 2 кредита

 10. i-STEAM – създаване на иновативно учебно съдържание, практики и необходими умения за работа в динамична среда – 1 кредит

 11. Как да мотивираме учениците да учат – 1 кредит

 12. Развитие на комуникационните компетентности на педагогическите специалисти за работа в динамична среда – 1 кредит

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!