ОПИСАНИЕ


Един от основните проблеми на съвременното образование е мотивацията на учениците за учене, с която все повече учители срещат трудности. Учебната мотивация има важна роля в цялостното личностно развитие, тъй като без нея е невъзможно ефективното учене, а от там намалява и стремежът към развитие и усъвършенстване.
Едни деца обичат да учат и го правят с желание и интерес, за други ученето е безинтересна и скучна дейност и те са доста равнодушни към образованието си. Някои учители и родители очакват мотивацията за учене да бъде лична отговорност на всяко дете. Практиката обаче показва, че именно учителят е пламъкът, който може да разгори и разпали потенциала на детето и да подпомогне развитието на неговите ресурси.

В обучението ще се запознаете с възможните причини за демотивацията при учениците, както и с начините, по които е възможно да се компенсират тези липси и да се предразположат и вдъхновят учениците за по – ефективно учене. Ще обърнем внимание на това как да организирате часовете си така, че учениците да се почувстват значими и ценени, както и да ги провокирате да откриват силните си страни и интереси, за да намират все повече смисъл в ученето и самообразованието си.

Цели на програмата:

  • подпомагане на педагозите в сформирането на положителна мотивация за учене у
    учениците;
  • създаване на социално – психологически условия за по – добър контакт с учениците,
    спомагащ за по – активното им включване в учебния процес;
  • усвояване на работещи механизми за засилване на интереса и ангажирането им по
    време на час.

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!