ОПИСАНИЕ


В обучението ще се запознаете с възможните причини за демотивацията при учениците, както и с начините, по които е възможно да се компенсират тези липси и да се предразположат и вдъхновят учениците за по – ефективно учене. Ще обърнем внимание на това как да организирате часовете си така, че учениците да се почувстват значими и ценени, както и да ги провокирате да откриват силните си страни и интереси, за да намират все повече смисъл в ученето и самообразованието си.

Цели на програмата:

 • подпомагане на педагозите в сформирането на положителна мотивация за учене у
  учениците;
 • създаване на социално – психологически условия за по – добър контакт с учениците,
  спомагащ за по – активното им включване в учебния процес;
 • усвояване на работещи механизми за засилване на интереса и ангажирането им по
  време на час.

Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

 • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

 • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/