ОПИСАНИЕ


Анотация (продължение):

Програмата “От Учител към Ментор: Инкубатор за Предприемачи и Креативни Умения” представлява интензивен образователен курс, създаден с цел да преобрази учители в иновативни ментори и вдъхновители на предприемачески дух при своите ученици. Програмата подчертава необходимостта от съвременно образование, което подготвя бъдещите поколения за справяне с предизвикателствата на глобалната икономика и общество.

Всеки елемент на обучението е проектиран да бъде интерактивен и ангажиращ, като се насърчава активното участие и сътрудничеството между участниците. Програмата съчетава теория с практика, предоставяйки инструменти и методи, които участниците могат да приложат незабавно в своите учебни практики.

Чрез обучението в “Инкубатора за Предприемачи и Креативни Умения,” учители ще придобият не само нови компетентности, но и увереността да вдъхновяват и подкрепят своите ученици в развиването на предприемаческия им потенциал. Тази програма представлява ключов стъпка към по-динамичното и иновативно бъдеще на образованието

Цели на програмата:

 • След обучението на учителите да бъдат ефективни ментори, които могат да вдъхновят и подкрепят предприемаческия дух у учениците.
 • Развиване на ключови предприемачески умения, като стратегическо планиране, финансов анализ и маркетингови стратегии.
 • Стимулиране на креативното мислене и иновативен подход при решаването на проблеми.
 • Създаване на устойчива мрежа от ментори и предприемачи, които да споделят опит и ресурси.
 • Разработване и реализиране на реални бизнес проекти и креативни начинания.

Това обучение е разработено да:

 • Развие у учителите умения за менторство на ученици в сферата на предприемачеството и креативността.
 • Създаде среда, в която учениците да изградят предприемачески и креативни умения.
 • Стимулира учениците да генерират идеи, да решават проблеми, да планират и да реализират свои собствени проекти.

Обучението ще Ви запознае с:

 • Принципите на менторството и как да ги прилагате в работата си с ученици.
 • Методи за стимулиране на креативност и предприемачески дух.
 • Инструменти за планиране и реализиране на проекти.
 • Създаване на бизнес план и търсене на финансиране.
 • Практически упражнения за работа с ученици.

Ползи от обучението:

 • Повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците.
 • Развитие на ключови компетенции, необходими за 21-ви век.
 • Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между учители и ученици.
 • Създаване на мрежа от ментори и предприемачи.

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!