ОПИСАНИЕ


Настоящата програма има за цел да вдъхнови, мотивира и превърне преподавателя в дигитален ментор, който подпомага и напътства процеса на обучение, при изследване и
усвояване на нови знания чрез пресъздаване на виртуални проекции, базирани на реалността. Това само по себе си води до нов тип възприятие, което дава възможност за представяне на концепции и сценарии, които да бъдат тествани и оценявани по различни критерии.

Възможност за бързо и лесно превключване от една виртуална среда към друга без да се налага участниците да сменят своето местоположение. Използване на широк спектър от възможности и електронни ресурси, така че да се запази водещата роля на преподавателя в учебния процес и придобиване на компетентност за включване в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.