ОПИСАНИЕ


Съвременното българско училище осъществява социално-педагогическите си функции в сложна, бързо променяща се конкурентна социална среда. Необходимо е да се използва маркетинговия подход при формирането на пазара на образователни услуги и продукти.

PR-технологията за училището е от иновативен порядък в образованието. Представлява система от дейности, с които се цели да се предизвика интерес към образователната институция и нейните образователни услуги чрез предаване на информация по различни канали. Важно за институцията е изпреварващото формиране сред публиките на нагласи за откритост и конструктивност към промените в образователната система, издигане авторитета на училището и гарантиране на приема на ученици;

Ako искате да се откроите от вашите конкуренти и да окажете влияние върху целевия си пазар, трябва да възприемете модерни маркетингови методи, т.е. чрез онлайн маркетинг. Училището трябва да се отвори към външната среда,   да бъде открито спрямо промените и да реагира изпреварващо на тях.

Настоящата програма е създадена за да предложи успешни практически модели, с които това да се случи.

Цели

Целта на програмата е да развие реални практически умения у колегите, така че да се справят професионално с ежедневните предизвикателства за повишаване имиджа на училището. Запознаване с полезни работещи модели и платформи за създаване на професионални рекламно портфолио на институцията.

Set up на  платена рекламна кампания в социалните мрежи.

Как да увеличим последователите?

Разглеждане и работа по конкретни казуси

Методи на обучение

Обучението включва опорна теоретична и предимно практическа част, като: работа в екипи; създаване на реклама с Canva; set up на платена кампания в социалните мрежи; решаване на казуси; дискусии и др


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!