ОПИСАНИЕ


Съвременното българско училище осъществява социално-педагогическите си функции в сложна, бързо променяща се конкурентна социална среда. Необходимо е да се използва маркетинговия подход при формирането на пазара на образователни услуги и продукти.

PR-технологията за училището е от иновативен порядък в образованието. Представлява система от дейности, с които се цели да се предизвика интерес към образователната институция и нейните образователни услуги чрез предаване на информация по различни канали. Важно за институцията е изпреварващото формиране сред публиките на нагласи за откритост и конструктивност към промените в образователната система, издигане авторитета на училището и гарантиране на приема на ученици;

Ako искате да се откроите от вашите конкуренти и да окажете влияние върху целевия си пазар, трябва да възприемете модерни маркетингови методи, т.е. чрез онлайн маркетинг. Училището трябва да се отвори към външната среда,   да бъде открито спрямо промените и да реагира изпреварващо на тях.

Настоящата програма е създадена за да предложи успешни практически модели, с които това да се случи.

Цели

Целта на програмата е да развие реални практически умения у колегите, така че да се справят професионално с ежедневните предизвикателства за повишаване имиджа на училището. Запознаване с полезни работещи модели и платформи за създаване на професионални рекламно портфолио на институцията.

Set up на  платена рекламна кампания в социалните мрежи.

Как да увеличим последователите?

Разглеждане и работа по конкретни казуси

Методи на обучение

Обучението включва опорна теоретична и предимно практическа част, като: работа в екипи; създаване на реклама с Canva; set up на платена кампания в социалните мрежи; решаване на казуси; дискусии и др


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/