ОПИСАНИЕ


Обучението “Предизвикателства и стратегии при управление на агресивно поведение в училище” е насочено към педаагози и има за цел да ги подготви с ефективни методи и подходи за разпознаване, разбиране и управление на агресивното поведение сред учениците. Програмата обхваща различни аспекти на агресията в училищната среда и предоставя практически стратегии за предотвратяване на конфликти, създаване на позитивна учебна атмосфера и насърчаване на уважителни междуличностни отношения.

Цели на Обучението

  • Разбиране на причините за агресивно поведение: Участниците ще научат за основните причини за агресивно поведение при децата и юношите и как социалните и  психологическите  фактори влияят на тяхното поведение.
  • Идентифициране и предотвратяване на агресия: Представяне на методи за идентифициране на ранни признаци на агресия и стратегии за намаляване на вероятността от агресивни инциденти в училище.
  • Стратегии за управление на агресивно поведение: Разработване на умения за справяне с агресивно поведение чрез ефективна комуникация, конфликтна медиация и техники за деескалация.
  • Създаване на позитивна учебна среда: Научаване на подходи за създаване на подкрепяща и включваща учебна среда, която насърчава учениците да се изразяват по здравословен и конструктивен начин.

Програма на Обучението

Модул 1: Основи на Агресивното поведение

Модул 2: Комуникативни Умения и Медиация

Модул 3: Предотвратяване на Агресия

Модул 4: Практически Сесии

Модул 5: Оценка и Рефлексия

Обучението предлага на учителите не само знания и техники, но и практически умения, които могат да бъдат приложени веднага в учебната среда. Основна цел е да се подпомогне развитието на ефективни стратегии за справяне с агресивно поведение, което да доведе до подобряване на общата учебна атмосфера и да се насърчи позитивното поведение сред учениците.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!