ОПИСАНИЕ


ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)

И ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение, съответстват на поставените цели за нива 1-2 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1). Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност от DigCom 2.1, разглеждана в дадения модул.
 1. Грамотност, свързана с информация и данни
 2. Комуникация и сътрудничество
 3. Създаване на дигитално съдържание
 4. Безопасност
 5. Решаване на проблеми
 • Общият брой часове за обучение за базово ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа.
 • Програмата за обучение е допълнена с модул за обучение за публични дигитални услуги, който има за цел да подпомогне обучаемите да се запознаят и да могат да използват основни публични дигитални услуги в Република България.

Учебното съдържание в допълнителния модул е насочено към изграждане на основни умения за използване на дигитални услуги, предоставени от публичните институции.

Общият брой часове за обучение за публични дигитални услуги е 10 учебни часа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Програмата за обучение е насочена към обучение на възрастни (лица над 16 г.), извън образователната система, които не притежават дигитални умения.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Във всяка тема от учебното съдържание са заложени учебни цели и очаквани резултати за овладяване на знания, умения и нагласи за използването на информационните технологии за изпълнение на конкретни задачи.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Кликнете върху линка: Регистрация за участие
 2. Попълнете внимателно полетата
 3. За поле Проект: Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции
 4. Ниво на дигитална компетентност: Избирате –  Базова компетентност
 5. Форма на обучение: Избирате – Дистанционно
 6. Доставчик на обучение – Избирате –  Ню Едюкейшън Център ЕООД

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за обучения с ваучери

Предстоящо обучение – 04 Март от 17 часа

ПРИДОБИВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – 55 учебни часа

Подаване на заявление за участие можете да направите тук

Очакваме ви!