ОПИСАНИЕ


Във всеки професионален колектив от изключително значение са хората, като най – важния фактор за развитие на организацията и в частност добрите и колегиални взаимоотношения между тях. За да бъдат постигнати добри резултати, да има развитие и подем, основната отговорност пада върху служителите, които не винаги успяват да намерят път един към друг така, че и работата да е ползотворна, и атмосферата да е позитивна и вдъхновяваща.

Един екип преминава през различни фази и роли, докато създаде най – оптималната си цялост. За да се случи това е необходимо отделните служители да бъдат сплотени и отдадени на работата си. За някои е необходимо да изследват и опознаят повече себе си и своите възможности, за да могат по – уверено да развиват и усъвършенстват качествата си, с които да вървят напред в преследване на професионалните си цели и изпълнение на текущите задачи. За други е важно да намерят и развият доверие, сред колегите си, както и възможности и умения за взаимопомощ. За всички в организацията, този тренинг подпомага самопознанието, сътрудничеството и партньорството, като основа на един високоефективен, функционален и успешен екип.

Програмата е полезна за всички ръководители да опознаят повече своите служители, да ги видят в нова и различна светлина, като участници в много предизвикателства и практически задачи, които да подпомогнат разгръщането на пълния им потенциал.

 

Цели

Целта на програмата е по – ефективно взаимодействие в екипа, по – добра комуникация между служителите и повишаване на мотивацията им за справяне с ежедневните професионални предизвикателства.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/