ОПИСАНИЕ


Във всеки професионален колектив от изключително значение са хората, като най – важния фактор за развитие на организацията и в частност добрите и колегиални взаимоотношения между тях. За да бъдат постигнати добри резултати, да има развитие и подем, основната отговорност пада върху служителите, които не винаги успяват да намерят път един към друг така, че и работата да е ползотворна, и атмосферата да е позитивна и вдъхновяваща.

Един екип преминава през различни фази и роли, докато създаде най – оптималната си цялост. За да се случи това е необходимо отделните служители да бъдат сплотени и отдадени на работата си. За някои е необходимо да изследват и опознаят повече себе си и своите възможности, за да могат по – уверено да развиват и усъвършенстват качествата си, с които да вървят напред в преследване на професионалните си цели и изпълнение на текущите задачи. За други е важно да намерят и развият доверие, сред колегите си, както и възможности и умения за взаимопомощ. За всички в организацията, този тренинг подпомага самопознанието, сътрудничеството и партньорството, като основа на един високоефективен, функционален и успешен екип.

Програмата е полезна за всички ръководители да опознаят повече своите служители, да ги видят в нова и различна светлина, като участници в много предизвикателства и практически задачи, които да подпомогнат разгръщането на пълния им потенциал.

 

Цели

Целта на програмата е по – ефективно взаимодействие в екипа, по – добра комуникация между служителите и повишаване на мотивацията им за справяне с ежедневните професионални предизвикателства.

  • Подобряване на екипното взаимодействие: Насърчаване на ефективната комуникация и сътрудничество между членовете на екипа.
  • Повишаване на мотивацията: Укрепване на личната активност и удовлетворение на мотивацията за справяне с професионалните предизвикателства на ежедневието.
  • Развиване на умения за лидерство и самопознание: Обогатяване на лидерските качества и самопознанието на служителите, което е за тяхното професионално и лично израстване.

Тази програма е проектирана да ви предостави инструментите и уменията, необходими за създаване на един здрав и хармоничен колектив, където всеки един член се стреми към обща цел и успех на организацията.

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!