ОПИСАНИЕ


Програмата за обучение на учители  е създадена с идеята  да интегрира технологии за изкуствен интелект (ИИ) в образователния процес. Тя цели да помогне на учителите да разработват по-ефективни и иновативни методики за преподаване. Програмата ще обучи педагозите как да използват ИИ за анализ на ученически данни и персонализиране на образователния процес за всеки ученик. Учителите ще научат как да създават учебни материали, планове на уроци,  автоматични упражнения и тестове, да оценяват работата на учениците и да предоставят незабавна обратна връзка. В програмата се включват и разглеждания на етичните аспекти на използването на ИИ в образованието.

Обучението обхваща практически упражнения с ChatGPT и Canva, като предлага възможности за създаване на учебни материали, интерактивни упражнения и подобряване на езикови умения. Специално внимание се обръща на адаптирането на съдържанието за нуждите на децата със СОП и разработването на индивидуални учебни програми. Чрез интегриране на тези иновативни инструменти, програмата цели да обогати учебния процес, да мотивира учениците и да подобри образователните резултати.

Цели

Главната цел на тази програма  е да  помогне на учителите  по скоро да се запознаят и  използват Изкуствен Интелект, за да подобрят своите методи на преподаване и да персонализират учебния процес за всеки ученик. Очаква се учителите, които завършат тази програма, да имат по-широки познания в областта на изкуствения интелект и да бъдат в състояние да го прилагат ежедневно в своята работа. Това ще доведе до по-ефективно обучение, мотивация на учениците и по-добри резултати в процеса на преподавaне

Какво включва обучението?

Част 1: Обзор на ChatGPT 

 • Въведение в изкуствения интелект
 • Основни функции и възможности
 • Предимства на използването на ИИ в образователна среда

Част 2: Практически модул с ИИ

 • Създаване на учебни материали  – Генериране на въпроси и отговори за тестове – Създаване на образователни ресурси
 • Интерактивни упражнения  – Разработване на сценарии за дискусии и дебати с помощта на ИИ
 • Подобряване на езикови умения  – Практикуване на чужди езици с ИИ
 • Сваляне нивото на съдържание предназначено за деца със СОП
 • Създаване на индивидуални  учебни  програми
 • Проучване на информация, превод, анализ, структуриране на текстове,разработване на (образователно) съдържание
 • Обработване на естествен език, обратна връзка чрез вербална комуникация
 • Генериране на идеи
 • Подготовка на урочни планове
 • Оценяване и анализ на знания и умения
 • Адаптивни системи за обучение
 • Подкрепа за професионално израстване и (само)обучение
 • Геймификация за образователни цели
 • Анализ на данни
 • Планиране на времето и управление на задачи

Част 3: Изкуствен интелект в управлението и администрацията на училището

 • Използването на ИИ в управлението и администрацията на училището може да бъде изключително полезно за оптимизиране на различни процеси и за подобряване на
  качеството на образованието.
 • Планиране и съставяне на разписания, графици и др.
 • Оптимизиране на административните задачи
 • Подобрена комуникация: Чатботове и виртуални асистенти могат да обработват рутинни запитвания от ученици и родители
 • Прогнозни анализи: ИИ може да се използва за събиране и анализиране на големи количества образователни и други данни. Инструментите с ИИ могат да анализират тенденции, видими от данните – например за оценките и успеха на ученици в дадено училище, при даден учител или по даден предмет, и могат да идентифицират ученици, застрашени от отпадане, което позволява навременна намеса.
 • Част 4: Интеграция и приложение
 • Интеграция на ИИ в учебния процес – Разработване на план за интегриране на технологиите в училище
 • Практическо приложение и обратна връзка  – Работилница за прилагане на наученото – Обсъждане на опита и  обратна връзка

Програмата се индивидуализира според потребностите на всеки екип!


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!