ОПИСАНИЕ


Тази програма за обучение на учители ще въведе използване на технологии на изкуствен интелект, за да помогне на учителите да развият по-ефективни и иновативни методи на преподаване. Педагозите ще бъдат обучени да използват AI за анализ на данни от учениците си и да извличат поуките от тях, за да персонализират учебната програма за всеки ученик. Ще научат как да използват AI за да подобрят своите методи на преподаване, като например да генерират автоматично упражнения и тестове, да оценяват автоматично работата на учениците и да предоставят бърза обратна връзка. Програмата също разглежда и етичните аспекти на използването на AI в образованието.

Цели

Главната цел на тази програма  е да  помогне на учителите  по скоро да се запознаят и  използват AI, за да подобрят своите методи на преподаване и да персонализират учебния процес за всеки ученик. Очаква се учителите, които завършат тази програма, да имат по-широки познания в областта на изкуствения интелект и да бъдат в състояние да го прилагат ежедневно в своята работа. Това ще доведе до по-ефективно обучение, мотивация на учениците и по-добри резултати в процеса на преподавне

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.