ОПИСАНИЕ


АНОТАЦИЯ

Програмата е разработена, за да подготви учителите за предизвикателствата на съвременния и бъдещия образователен процес, като акцентира върху развитието на ключови умения, които са важни за новите поколения ученици. Подготовката на учителите за тези предизвикателства е ключова за развитието на ефективно и иновативно образование. Тази програма предлага ценни ресурси и методи на преподаване за учителите, което е от съществено значение за подобряване на качеството на образованието и подготовката на следващите поколения.
Програмата предлага практически методи и стратегии за интегриране на технологични, аналитични, творчески и междуличностни умения в учебната програма.
Обучението обхваща широк спектър от теми, включително иновации в образованието, методи за развиване на критично мислене и аналитични умения, предприемачество, стратегии за ефективна комуникация и представяне на идеи, както и практическо приложение на тези умения чрез създаване на иновативни учебни проекти..
Тази програма е насочена към подготовката на учителите за преподаване в динамичната образователна среда на настоящето и бъдещето, като им предоставя необходимите инструменти и знания за развитие на уменията на учениците си в съответствие с изискванията на модерния свят.

ЦЕЛИ

Обогатяване на учителите с нови знания и умения: Предоставяне на актуална информация и техники за интегриране на предприемачески умения в учебния процес.
Стимулиране на иновативно мислене: Развиване на способности за креативно и иновативно мислене сред учителите, което да бъде предадено на учениците.
Практическо приложение: Осигуряване на уменията за създаване и реализация на предприемачески учебни проекти.
Развитие на комуникационни умения: Усъвършенстване на уменията за ефективна комуникация и представяне на идеи.
Създаване на устойчива учебна среда: Насърчаване на среда, която стимулира учениците да мислят критично и предприемачески.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението  е създадено да отговори на нуждите на съвременните и бъдещите образователни професионалисти, като им предостави необходимите инструменти и умения за успешно преподаване в динамично променящия се свят. Ето какво можете да очаквате от това обучение:

 

  • Иновативни методи на преподаване: Научете най-новите стратегии и техники, които могат да бъдат интегрирани във вашата учебна програма, за да се ангажират учениците по-ефективно и да се подобри тяхното обучение.
  • Технологична грамотност: Придобийте или подобрете вашите технологични умения, за да използвате цифрови инструменти и ресурси, които обогатяват учебния процес и подготвят учениците за бъдещето.
  • Развиване на критично мислене и креативност: Научете как да стимулирате учениците да мислят критично и да бъдат креативни, което е от съществено значение за тяхната адаптация към бъдещи предизвикателства.
  • Комуникационни умения: Подобрете способностите си за ефективна комуникация, като същевременно научите как да насърчавате учениците да изразяват идеите си по ясен и убедителен начин.
  • Адаптивност и устойчивост: Разберете как да се приспособявате към постоянно променящата се образователна среда и как да развивате устойчивост при срещане с предизвикателства в преподаването и ученето.
  • Практически опит: Участието в работилници и проекти, които предлагат реални сценарии и практически опит в прилагането на новите умения и методи.

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!