ОПИСАНИЕ


Тази образователна програма представлява комплексно и интензивно обучение, целящо да предаде на учителите необходимите знания и умения за използване на иновативната образователна платформа MOZABOOK. Програмата обхваща всички аспекти на работа с MOZABOOK – от основите на инсталиране и интерфейс до създаване на интерактивни учебни материали и индивидуализиране на обучението.

Участниците ще научат как да създават учебни материали, които да подкрепят активното и ангажиращо учене, как да интегрират технологията в класната стая и как да проследяват напредъка на учениците си. Програмата съчетава теоретични сесии, практически уроци и реални казуси от учебната среда, за да предостави участниците с необходимите инструменти за успешна интеграция на MOZABOOK в учебния процес.

• Присъединете се към една вдъхновяваща и интерактивна сесия за учители, посветена на дигиталното обучение в учебния процес чрез образователната платформа MOZABOOK!
• Открийте КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, чрез пълноценно използване на възможностите на ИКТ – базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели.
• Разгърнете пълния потенциал на дигиталния инструмент Mozabook, за да създадете ангажиращи, ДИНАМИЧНИ И ИНТЕРАКТИВНИ УЧЕБНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
• Нашите експертни обучители ще ви преведат през практически дейности, демонстрирайки начини за интегриране на Mozabook в плановете на вашите уроци.
КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ:
• Въведение и упражнение в платформата Mozabook.
• УРОЦИ СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ.
• Електронните презентации могат да бъдат обогатени с ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЧЕРТЕЖИ И ИНТЕРАКТИВНИ 3D МОДЕЛИ, КАКТО И ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ, създадени с вградения редактор на упражнения в Mozabook.
• ПОВЕЧЕ ОТ 100 ТЕМАТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ предоставят уникален начин за преговор и задълбочаване на придобитите знания.
След успешното завършване на програмата, учители ще получат сертификат, удостоверяващ техните компетентности в използването на MOZABOOK и готовността им да преобразуват образователния опит в модерна и иновативна среда.
ОТЗИВИ:
           “Изключително интересно обучение. Много полезно и практически насочено.Обучителката г-жа Божинова, беше изключително търпелива и обясняваше достъпно.”
Бъдете здрави и успешни!
Петранка Ашминова
Много полезно обучение с практическа насоченост. Г- жа Божинова беше подготвила чудесно темата, обясняваше достъпно и отговаряше търпеливо на възникнали въпроси. Изключително добър обучител! Удоволствие е за мен да присъствам на нейни обучения. Благодаря за споделеното!

 

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!