ОПИСАНИЕ


Тази образователна програма представлява комплексно и интензивно обучение, целящо да предаде на учителите необходимите знания и умения за използване на иновативната образователна платформа MOZABOOK. Програмата обхваща всички аспекти на работа с MOZABOOK – от основите на инсталиране и интерфейс до създаване на интерактивни учебни материали и индивидуализиране на обучението.

Участниците ще научат как да създават учебни материали, които да подкрепят активното и ангажиращо учене, как да интегрират технологията в класната стая и как да проследяват напредъка на учениците си. Програмата съчетава теоретични сесии, практически уроци и реални казуси от учебната среда, за да предостави участниците с необходимите инструменти за успешна интеграция на MOZABOOK в учебния процес.

След успешното завършване на програмата, учители ще получат сертификат, удостоверяващ техните компетентности в използването на MOZABOOK и готовността им да преобразуват образователния опит в модерна и иновативна среда.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.