ОПИСАНИЕ


Обучението “Основни методи на работа с ученици с хиперактивност и дефицит на внимание” е предназначено за учителите, които искат да разширят своите умения за работа с деца, засегнати от това състояние. Курсът предлага задълбочено разбиране на хиперактивността и дефицита на внимание (СДВХ) и обхваща различни стратегии и подходи, които могат да бъдат интегрирани в учебния процес, за да се подпомогне обучението и социалното развитие на учениците.

Цели на Обучението

  • Повишаване на осведомеността за СДВХ:
  • Разбиране на основните характеристики, причини и въздействие на СДВХвърху ученето и поведението на децата.
  • Идентифициране на ученици с СДВХ:
  • Развиване на умения за идентифициране на ученици с СДВХи разбиране на техните индивидуални нужди.
  • Стратегии за управление на класната стая: Научаване на ефективни методи за управление на класната стая, които насърчават позитивното поведение и подпомагат концентрацията на учениците с СДВХ.
  • Подкрепа за ученето:  Прилагане на адаптивни учебни стратегии, които улесняват обучението и поддържат ангажираността на учениците с СДВХ.
  • Сътрудничество с родителите и специалистите:** Развитие на стратегии за сътрудничество с родителите и специалистите за подкрепа на учениците с СДВХ.

Програма на Обучението

Модул 1: Въведение в СДВХ

Модул 2: Стратегии за Управление на Класната Стая

Модул 3: Адаптивни Учебни Стратегии

Модул 4: Подкрепа за Социалното и Емоционално Развитие

Модул 5: Сътрудничество и Комуникация

Обучението ще завърши с практически сесии, където участниците ще могат да приложат наученото в контролирани сценарии, и обсъждане на казуси от практиката, за да се подготвят за реални образователни ситуации. Успешното завършване на програмата ще даде на учителите инструментите и увереността да създадат инклузивна и подкрепяща учебна среда за учениците с СДВХ.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!