ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена с цел прилагане на модел за развитие на дигиталното обучение в учебния процес за педагози. Създаване на нова визия, която да трансформира традиционното в дигитално. Осигуряване на ресурси и приобщаване на преподавателския екип към новия модел и идеята за промяна.

Постигане на синхрон в хибридното обучение за ефективно, приобщаващо и ангажиращо образование. Управление на учебния процес, чрез пълноценно използване на възможностите на ИКТ – базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели.

Фокусът е върху изграждането на нов тип учители – медийно и дигитално компетентни, уверено и критично използващи технологиите на информационното общество за работа, обучение и общуване.

Цялостна трансформация на учебния процес към дигиталното поколение чрез въвеждане на изследователски подход и фокус към преоткриване на знания и развиване на ключови умения на 21 век у учениците, така че те да бъдат успешни и реализирани в утрешния ден. Нови модели и осигуряване на свобода за взаимодействие със съдържанието в съответствие на техния собствен стил на учене.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.