ОПИСАНИЕ


Програмата е създадена с цел прилагане на модел за развитие на дигиталното обучение в учебния процес за педагози. Създаване на нова визия, която да трансформира традиционното в дигитално. Осигуряване на ресурси и приобщаване на преподавателския екип към новия модел и идеята за промяна.

Тази образователна програма представлява комплексно и интензивно обучение, целящо да предаде на учителите необходимите знания и умения за използване на иновативната образователна платформа MOZABOOK. Програмата обхваща всички аспекти на работа с MOZABOOK – от основите на инсталиране и интерфейс до създаване на интерактивни учебни материали и индивидуализиране на обучението.

Участниците ще научат как да създават учебни материали, които да подкрепят активното и ангажиращо учене, как да интегрират технологията в класната стая и как да проследяват напредъка на учениците си. Програмата съчетава теоретични сесии, практически уроци и реални казуси от учебната среда, за да предостави участниците с необходимите инструменти за успешна интеграция на MOZABOOK в учебния процес.

Постигане на синхрон в хибридното обучение за ефективно, приобщаващо и ангажиращо образование. Управление на учебния процес, чрез пълноценно използване на възможностите на ИКТ – базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели.

Фокусът е върху изграждането на нов тип учители – медийно и дигитално компетентни, уверено и критично използващи технологиите на информационното общество за работа, обучение и общуване.

Цялостна трансформация на учебния процес към дигиталното поколение чрез въвеждане на изследователски подход и фокус към преоткриване на знания и развиване на ключови умения на 21 век у учениците, така че те да бъдат успешни и реализирани в утрешния ден. Нови модели и осигуряване на свобода за взаимодействие със съдържанието в съответствие на техния собствен стил на учене.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!