Отзиви и препоръки

Изключително полезно обучение, поднесено от г-жа Ивелина Иванова по интересен начин, отговарящо на очакванията на всички участници. Логически подредено, практически ориентирано, емоционално заредено и с възможност за активно участие на работните групи и обмен на мнения.
Инж.Нели Апостолова
Директор на ПГ по туризъм “П.К.Яворов”гр.Добрич

Тази страница няма съдържание

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.