ОПИСАНИЕ


Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на различни електронни платформи и инструменти.

Въвежда ключови знания и умения за работа в споделена среда, необходими за дигиталното общуване, което дава увереност в ежедневната работа. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, използвайки платформите с които работят. Обучението е насочено към учителите и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии и добрите практики в образованието.

Приложението на образователните инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Всяка част от
обучителния процес е придружена с практически упражнения и дискусии с обучаемите.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/