Работа в облачна среда – мисия възможна – 1 кредит

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на различни електронни платформи и инструменти.

Въвежда ключови знания и умения за работа в споделена среда, необходими за дигиталното общуване, което дава увереност в ежедневната работа. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, използвайки платформите с които работят. Обучението е насочено към учителите и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии и добрите практики в образованието.

Приложението на образователните инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Всяка част от
обучителния процес е придружена с практически упражнения и дискусии с обучаемите.


Актуални и предстоящи обучения

Отворено е записването за курс “Как да мотивираме учениците да учат“. Повече информация и записване тук »