ОПИСАНИЕ


Времето е един от най – значимите ресурси, който често не ни достига,  поради липса на необходимата предварителна организация. Тайм – мениджмънт означава управление на времето така, че да успяваме да свършим планираните лични или професионални ангажименти и то достатъчно качествено и удовлетворяващо.

Времето, в което живеем и работим е доста динамично, някои промени се случват сравнително бързо, технологиите се развиват повсеместно и ни се налага да се адаптираме и развиваме с по – сериозно темпо. Всеки човек и професионалист върви в този процес с различно темпо, но има универсални истини и доказани практики, които могат да ни помогнат да оценяваме и управляваме своето време доста по – рационално и прагматично, като ставаме все по – успешни и удовлетворени от свършеното и постигнатото.

Програмата дава една различна гледна точка на категорията „време”, погледната от няколко аспекта. С помощта на практични техники предоставя на учителите полезни възможности за по – ефективно организиране на времето, в помощ на работата и личния комфорт.

 

Цели

Целта на програмата е да повиши уменията на педагозите да разпределят правилно и управляват ефективно времето, като ресурс, който да им помогне в качественото професионално развитие и личното усъвършенстване.

 

Методи на обучение

Теоретична информация по темата; практически упражнения; самооценка и саморефлексия; споделяне на работещи техники; работа по групи.

 

Очаквани резултати

След обучението педагозите ще могат по нов начин да разпределят времето си така, че да успяват да свършат повече работа за определено време – организирано и качествено.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!