ОПИСАНИЕ


Какво представляват обучителните трудност, кое ги причинява, кои ранни маркери трябва да наблюдаваме, за да помогнем на детето и ученика да се справя все по-успешно и какъв специфичен стил на взаимодействие, преподаване и работа с децата да имаме – на всички тези въпроси ще получите отговори на тематичното обучение по темата.

Целта на програмата е да повиши информираността, знанията и уменията на педагозите в работата им с деца с обучителни затруднения, да ги направи по-наблюдателни и сензитивни в посока ранно идентифициране на сигнали, показващи вероятни трудности в обучителния процес и да начертае нов комплексен подход за подкрепа и приобщаване на затрудняващи се деца.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/