Приобщаване и подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности – 1 кредит

Какво представляват обучителните трудност, кое ги причинява, кои ранни маркери трябва да наблюдаваме, за да помогнем на детето и ученика да се справя все по-успешно и какъв специфичен стил на взаимодействие, преподаване и работа с децата да имаме – на всички тези въпроси ще получите отговори на тематичното обучение по темата.

Целта на програмата е да повиши информираността, знанията и уменията на педагозите в работата им с деца с обучителни затруднения, да ги направи по-наблюдателни и сензитивни в посока ранно идентифициране на сигнали, показващи вероятни трудности в обучителния процес и да начертае нов комплексен подход за подкрепа и приобщаване на затрудняващи се деца.


Актуални и предстоящи обучения

Отворено е записването за курс “Как да мотивираме учениците да учат“. Повече информация и записване тук »