ОПИСАНИЕ


Програмата е с практически насоки и най-полезни практики за учители, директори и други педагогически специалисти при създаване на тяхното професионално портфолио, необходимо за атестирането им. Програмата включва преглед на нормативните изисквания, организация и провеждане на атестирането. Разглеждат се сновните моменти и изисквания при създаване на професионално портфолио и акценти при подготовката им за атестиране. Събиране, структуриране и трансформиране в дигитален вид на документите и материалите, които всеки педагогически специалист трябва да подготви за портфолиото си. Чрез курса се отговаря на основните въпроси какво е необходимо съдържание, което трябва да бъде включено според основните нормативни изисквания. Втората част на програмата застъпва проектиране и създаване на индивидуално дигитално портфолио на педагогическия специалист с помощта на предложени електронни средства.

Програмата цели да бъде улеснен процеса по създаване на портфолиото на педагогическите специалисти в два аспекта – съдържателен – по отношение на изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019г. и заложените критерии и оценки при атестиране на педагогическите специалисти, както и практико-приложенен – за подбор на технически средства, дигитализиране на информацията, структуриране, естетичеко оформление, варианти за организация с помощта на електронни средства, варианти за съхранение, актуализация и надграждане.
Програмата е ориентирана върху създаване на умения и нагласи у педагозите за разпознаване на техните силни страни, извличане на основополагащата информация, която да бъде заложена според разпоредбите на Наредба №15 от
22.07.2019г. и акцентиране на изисквания в нея за съдържание на портфолиото на педагогозите.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.