ОПИСАНИЕ


Програмата е с практически насоки и най-полезни практики за учители, директори и други педагогически специалисти при създаване на тяхното професионално портфолио, необходимо за атестирането им. Програмата включва преглед на нормативните изисквания, организация и провеждане на атестирането. Разглеждат се сновните моменти и изисквания при създаване на професионално портфолио и акценти при подготовката им за атестиране. Събиране, структуриране и трансформиране в дигитален вид на документите и материалите, които всеки педагогически специалист трябва да подготви за портфолиото си. Чрез курса се отговаря на основните въпроси какво е необходимо съдържание, което трябва да бъде включено според основните нормативни изисквания. Втората част на програмата застъпва проектиране и създаване на индивидуално дигитално портфолио на педагогическия специалист с помощта на предложени електронни средства.

Програмата цели да бъде улеснен процеса по създаване на портфолиото на педагогическите специалисти в два аспекта – съдържателен – по отношение на изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019г. и заложените критерии и оценки при атестиране на педагогическите специалисти, както и практико-приложенен – за подбор на технически средства, дигитализиране на информацията, структуриране, естетичеко оформление, варианти за организация с помощта на електронни средства, варианти за съхранение, актуализация и надграждане.
Програмата е ориентирана върху създаване на умения и нагласи у педагозите за разпознаване на техните силни страни, извличане на основополагащата информация, която да бъде заложена според разпоредбите на Наредба №15 от
22.07.2019г. и акцентиране на изисквания в нея за съдържание на портфолиото на педагогозите.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!