ОПИСАНИЕ


Стандартът БДС EN ISO 9001:2015 събира в себе си най –доброто от световната практика по отношение на управление на качеството при предоставяне на обучителната услуга. Последователни и предсказуеми резултати се постигат по-ефикасно и ефективно, когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани процеси, които функционират като свързана система.

Основните ползи от прилагането на БДС EN ISO 9001:2015 са:

  • Осигуряване на ред и яснота, последователност и конкретни отговорности за управление на процесите и тяхното практическо прилагане;
  • Повишена заинтересованост на ръководството в системата за управление и вземане на решения основани на анализ;
  • Ясно дефинирани рискове в организацията, тяхното управление с цел минимизиране на тяхното въздействие чрез прилагане на разписани мерки;
  • Намаляване на документооборота и съчетаване с изискванията на системата за финансов контрол;
  • Имидж сред заинтересованите страни и партньорски организации.

Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/