ОПИСАНИЕ


Запознаване с основни елементи и структура на проект след диагностика и установяване на
потребностите на организацията.

Видове финансиращи програми и принципи на тяхното функциониране, къде и как да търсим
подходящи грантове.

Процедури за кандидатстване, разглеждане на пълен пакет проектна документация, попълване на
формуляри.

Разработване на документацията и материално обезпечаване за провеждане на дейностите
по проекти

Образователна мобилност. Партньорства и иновации за обмяна на добри практики по света.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.