Разработване и управление на проекти. Търсене и намиране на ресурси за училища, педагози и ученици, създаване и развиване на международни партньорства – 1 кредит

Запознаване с основни елементи и структура на проект след диагностика и установяване на
потребностите на организацията.

Видове финансиращи програми и принципи на тяхното функциониране, къде и как да търсим
подходящи грантове.

Процедури за кандидатстване, разглеждане на пълен пакет проектна документация, попълване на
формуляри.

Разработване на документацията и материално обезпечаване за провеждане на дейностите
по проекти

Образователна мобилност. Партньорства и иновации за обмяна на добри практики по света.


Актуални и предстоящи обучения

Отворено е записването за курс “Как да мотивираме учениците да учат“. Повече информация и записване тук »