ОПИСАНИЕ


Запознаване с основни елементи и структура на проект след диагностика и установяване на
потребностите на организацията.

Видове финансиращи програми и принципи на тяхното функциониране, къде и как да търсим
подходящи грантове.

Процедури за кандидатстване, разглеждане на пълен пакет проектна документация, попълване на
формуляри.

Разработване на документацията и материално обезпечаване за провеждане на дейностите
по проекти

Образователна мобилност. Партньорства и иновации за обмяна на добри практики по света.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/