ОПИСАНИЕ


Личната ефективност е способността на човек бързо да постига резултати и да изразходва минимум ресурси, без да губи от качеството. Това може да се случи само ако той съумява по – добре да подрежда приоритетите си, да управлява правилно времето и да си поставя ясни и конкретни цели, за да може планирането, реализацията и постигането им да се случва по един много по – ефективен и удовлетворяващ начин. Работата върху личната ефективност е много необходима, тъй като ще ви помогне да опознаете още повече собствената си личност и значимите персонални качества и умения. Когато човек е наясно с тези свои характеристики, той много по – осъзнато и отговорно планира работата и живота си.

Емоциите, като неразривна част от живота ни са важна част от развитието и повишаването на нашата лична ефективност. Само човек, който разпознава и е наясно със собствените си емоции, може да ги овладява, контролира и насочва в правилна посока – конструктивно, а не разрушително за него, работата или отношенията му с околните. Понякога динамиката на ежедневието ни завихря и трупаме много стрес, който се отразява и на работата, и на личността, и на здравето ни.

Програмата предоставя различни подходи и техники за търсене и намиране на баланса между работа и личен живот, за да съумеем да развием пълния си потенциал и да бъдем все по – доволни и щастливи.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!