ОПИСАНИЕ


Програмата  е предназначена за учители, които желаят да подобрят своите умения в областта на презентирането и говоренето пред публика. Фокусът на обучението е насочен към предоставяне на участниците на необходимите знания и практически умения за създаване и изпълнение на ефективни презентации, с помощта на НЛП техники, за по – добра комуникация и по – силно персонално влияние. Програмата включва различни методи на преподаване: интерактивни лекции, дискусии, практически упражнения и симулации на реални сценарии.

Цели:

 • Да осигури на участниците знанията и уменията, необходими за успешно създаване и изпълнение на ефективно презентиране
 • Да насърчи развитието на участниците в областта на презентационните умения и техниките на НЛП.
 • Да предостави на участниците инструменти за успешно справяне с предизвикателствата при създаване и представяне на ефективни презентации.

След обучението участниците ще могат да:

 • Идентифицират най-важните елементи на една успешна презентация и как тези елементи могат да бъдат подобрени чрез използване на НЛП техники.
 • Разбират различните видове комуникация и как да прилагат НЛП техники във всяка от тях за ефективна презентация.
 • Kак да  подготвят  презентация на Canva
 • Mогат да приложат НЛП техники за подобряване на своя глас, темпо, тон и убеждаващите им умения.
 • Приложат НЛП техники за управление на стреса и повишаване на самочувствието по време на презентация.
 • Използват НЛП техники за привличане на вниманието на публиката и поддържане на интереса им.

 


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

 • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

 • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/