ОПИСАНИЕ


Програмата  е предназначена за учители, които желаят да подобрят своите умения в областта на презентирането и говоренето пред публика. Фокусът на обучението е насочен към предоставяне на участниците на необходимите знания и практически умения за създаване и изпълнение на ефективни презентации, с помощта на НЛП техники, за по – добра комуникация и по – силно персонално влияние. Програмата включва различни методи на преподаване: интерактивни лекции, дискусии, практически упражнения и симулации на реални сценарии.

Цели:

  • Да осигури на участниците знанията и уменията, необходими за успешно създаване и изпълнение на ефективно презентиране
  • Да насърчи развитието на участниците в областта на презентационните умения и техниките на НЛП.
  • Да предостави на участниците инструменти за успешно справяне с предизвикателствата при създаване и представяне на ефективни презентации.

След обучението участниците ще могат да:

  • Идентифицират най-важните елементи на една успешна презентация и как тези елементи могат да бъдат подобрени чрез използване на НЛП техники.
  • Разбират различните видове комуникация и как да прилагат НЛП техники във всяка от тях за ефективна презентация.
  • Kак да  подготвят  презентация на Canva
  • Mогат да приложат НЛП техники за подобряване на своя глас, темпо, тон и убеждаващите им умения.
  • Приложат НЛП техники за управление на стреса и повишаване на самочувствието по време на презентация.
  • Използват НЛП техники за привличане на вниманието на публиката и поддържане на интереса им.

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!