ОПИСАНИЕ


Темата представя методи и практики за привличане на вниманието на учениците за овладяване на темперамента и поставянето им в активна позиция в урока, с цел пораждане на интерес към учебния процес.

Внедряване на интерактивни методи и подходи, които да помогнат разкриването на творческия потенциал на учениците. Как да направим дистанционното, онлайн и смесеното обучение ефективно, приобщаващо и ангажиращо. Акценти върху индивидуален подход към деца и ученици с обучителни затруднения.

Стимулиране на индивидуалното търсене на информация и подбор на синтеза по темата за получаване на обучаемия максимално ефективен резултат.

Осъществяване на различни форми и гъвкави модели на комуникация с колеги и родители, общности и социални партньори. /мотивационни срещи, метода „световно кафене“, стая за родители/.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

  • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

  • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/