Прилагане на съвременни образователни технологии в мултикултурна среда – 1 кредит

Темата представя методи и практики за привличане на вниманието на учениците за овладяване на темперамента и поставянето им в активна позиция в урока, с цел пораждане на интерес към учебния процес.

Внедряване на интерактивни методи и подходи, които да помогнат разкриването на творческия потенциал на учениците. Как да направим дистанционното, онлайн и смесеното обучение ефективно, приобщаващо и ангажиращо. Акценти върху индивидуален подход към деца и ученици с обучителни затруднения.

Стимулиране на индивидуалното търсене на информация и подбор на синтеза по темата за получаване на обучаемия максимално ефективен резултат.

Осъществяване на различни форми и гъвкави модели на комуникация с колеги и родители, общности и социални партньори. /мотивационни срещи, метода „световно кафене“, стая за родители/.Важно съобщение

Уважаеми партньори, изключително сме развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.