Иновативни методи за преподаване в традиционна и дигитална среда. Проектно и Проблемно ориентирано обучение – 1 кредит

Споделяне на полезни модели от световни практики

  • От виртуална и добавена реалност, образователни игри, до дронове и роботи, преподавателите от 21-ви век – нови и невероятни пътеки в преподаването и ученето с подобрени технологии. Иновативни начини за повишаване на ангажираността на учениците.
  • Проектно и проблемно ориентирано обучение в хибридна среда – създаване на качества необходими за бъдещето на учениците.

Саморегулираното обучение

  • Учениците са проактивни в своя подход на обучение, който е от съществено значение както в офлайн, така и в онлайн класната стая, за да мислят положително и да ги овластяват в развитието на умения за учене през целия живот.
  • Как преподавателите да създават бъдещето на свързаното обучение, използвайки най-новите технологии и иновативни подходи.


Важно съобщение

Уважаеми партньори, изключително сме развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.