Предизвикателството „професионално прегаряне“, техники и инструменти за превенция, управление и емоционална устойчивост – 1 кредит

Програмата е насочена към превенция на професионалното прегаряне у професионалисти. Професията на учителя се определя, като една от най-стресовите професии. Към учителите са насочени множество разнопосочни очаквания, което често води до емоционално изтощение, деперсонализция, или липса на радост и резултатност в работата им. Претоварени от отговорности, понякога загубват интерес към работа, неспособни са да регулират отрицателните си емоции и натрупват емоционален дискомфорт. Това се отразява, както на качеството на работа, така и на общуване с децата и колегите.

Обучението стъпва на теориите на на Ханс Селие „ Стрес без дистрес” и Ерих Фром „Човекът сам за себе си” и немския психолог Матиас Буриш.

Програмата развива у учителите умения за управление на стреса и професионалното прегаряне.Важно съобщение

Уважаеми партньори, изключително сме развълнувани да обявим стартирането на нашия нов уебсайт!

Със своя свеж дизайн, подобрени функционалности и пълен списък с услуги, чувстваме, че нашият нов уебсайт дава ясно послание за това кои сме, какво правим и на какво сме способни.