ОПИСАНИЕ


ОПИСАНИЕ „Дигиталната раница“ осигурява достъп до електронни уроци за ученици от 1 до 12 клас, които могат да се използват не само от учителите, но и от учениците, както и от техните родители. Учебният процес е интерактивен и това ще подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията интересни и ще увеличи трайността на придобитите знания.

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

 • Електронен дневник – оценки, отзиви, отсъствия
 • Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
 • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
 • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);
 • Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства
 • ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ в помощ на работата на учителя

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Повишаване на дигиталната компетентност на учителите, като се мотивират да създават интерактивно съдържание
 • Учене отвсякъде, информационната сигурност и комфортното потребителско преживяване
 • Формиране у обучаемите на система от знания, умения и компетенции, приложими в ежедневието и стимулиращи личностното развитие
 • Постигане по-високо ниво на развитие на способностите за самообучение и творческо прилагане на наличните знания и информация; проучване, изследване и самостоятелност на учениците

ПРОГРАМА

 • Въведение и възможности на дигиталната раница. Същност, платформа, функционалности.
 • Практическа работа с дигиталната раница – учебни предмети, възлагане и проверяване на домашна работа, използване на готови ресурси и материали
 • Инсталиране на софтуер за създаване на уроци Mozabook /1 част/.
 • Практическа работа със софтуера за създаване на учебно съдържание. – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства.
 • Модул за оценка на създадените материали.
 • Създаване на интерактивно учебно съдържание по избран учебен предмет и урок по критериите, обявени в механизма за оценката на дигиталното съдържание.

Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!