ОПИСАНИЕ


Целта на този курс е да разшири уменията на участниците в Excel и да им даде възможност да използват функции за напреднали , като Pivot tables и макроси, за да ускорят работата си и да увеличат производителността си. Курсът е подходящ за хора, които имат познания в основните функции на Excel и желаят да ги разширят, като се фокусират върху бизнес приложения.

Програма:

 1. Въведение в Pivot таблиците:
 • Как да създадете Pivot таблица и как да я форматирате
 • Как да добавите и премахнете полета, редове и стълбове
 • Как да използвате филтри, сортиране и групиране на данни
 • Как да използвате формули в Pivot таблиците
 1. Напреднали функции в Excel:
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS функции
 • IF, AND, OR, NOT, IFERROR функции
 • VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH функции
 1. Макроси:
 • Как да записвате и изпълнявате макроси
 • Как да добавите бутон за изпълнение на макрос
 • Как да промените макроси
 1. Оптимизиране на работния процес:
 • Как да използвате функциите за условно форматиране
 • Как да използвате имена на области и формули в таблици
 • Как да използвате цветове за бързо и лесно разпознаване на данни
 • Как да използвате Data Validation за предотвратяване на въвеждането на грешни данни

5. Практически упражнения:

 • Решаване на реални бизнес задачи с помощта на Pivot таблиците, напредналите функции и макроси
 • Създаване на бизнес модели и финансови анализи

Продължителност: 2 дни по 5 часа обучение на ден

Предварителни изисквания: Базови познания в Excel, включително формули, функции, форматиране на клетки, работа с листове.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!