ОПИСАНИЕ


Целта на този курс е да разшири уменията на участниците в Excel и да им даде възможност да използват функции за напреднали , като Pivot tables и макроси, за да ускорят работата си и да увеличат производителността си. Курсът е подходящ за хора, които имат познания в основните функции на Excel и желаят да ги разширят, като се фокусират върху бизнес приложения.

Програма:

 1. Въведение в Pivot таблиците:
 • Как да създадете Pivot таблица и как да я форматирате
 • Как да добавите и премахнете полета, редове и стълбове
 • Как да използвате филтри, сортиране и групиране на данни
 • Как да използвате формули в Pivot таблиците
 1. Напреднали функции в Excel:
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS функции
 • IF, AND, OR, NOT, IFERROR функции
 • VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH функции
 1. Макроси:
 • Как да записвате и изпълнявате макроси
 • Как да добавите бутон за изпълнение на макрос
 • Как да промените макроси
 1. Оптимизиране на работния процес:
 • Как да използвате функциите за условно форматиране
 • Как да използвате имена на области и формули в таблици
 • Как да използвате цветове за бързо и лесно разпознаване на данни
 • Как да използвате Data Validation за предотвратяване на въвеждането на грешни данни

5. Практически упражнения:

 • Решаване на реални бизнес задачи с помощта на Pivot таблиците, напредналите функции и макроси
 • Създаване на бизнес модели и финансови анализи

Продължителност: 2 дни по 5 часа обучение на ден

Предварителни изисквания: Базови познания в Excel, включително формули, функции, форматиране на клетки, работа с листове.


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

 • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

 • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/