ОПИСАНИЕ


Цел:

Участниците в обучението да се научат как да прилагат НЛП техники в преговори за постигане на по-добри резултати и ефективно взаимодействие

Програма:

  1. Въведение в НЛП и как се прилага в преговорите
  2. Установяване на контакт и доверие чрез НЛП техники
  3. Изграждане на ефективно комуникационно средство чрез НЛП техники
  4. Използване на НЛП техники за анализ на речта на опонента и изграждане на по-ефективен аргумент
  5. Определяне на целите и стратегията за преговорите с помощта на НЛП
  6. Използване на НЛП техники за убеждаване и преговаряне
  7. Управление на емоциите и конфликтите в преговорите с помощта на НЛП
  8. Справяне с трудни ситуации в преговорите с помощта на НЛП техники
  9. Практически упражнения и игри, за да се приложи НЛП в преговорите.

Обучението може да се проведе в продължение на 1 или 2 дни, с интерактивни упражнения и практически сценарии за преговаряне. Основната цел на обучението е да научим как да използваме НЛП техники за да подобрите процеса на преговаряне, да постигаме по-добри резултати и да изграждаме по-добри отношения с опонентите си.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори, предлагаме ви  разнообразие от обучителни програми и курсове, които ще ви вдъхновят и помогнат да продължите да се развивате и усъвършенствате уменията на преподаване.