ОПИСАНИЕ


Цел: Да се научим  как да използваме AI и други технологии за мултифункционален маркетинг, който да увеличи продажбите и да подобри взаимодействието с клиентите.

Продължителност: 6-8 часа.

Описание на програмата:

  1. Въведение в мултифункционалния маркетинг – как AI може да подобри взаимодействието с клиентите и да увеличи продажбите.
  2. Подобряване на клиентското изживяване – как AI и други технологии могат да помогнат да се осигури персонализирано взаимодействие с клиентите.
  3. Увеличаване на продажбите – как AI може да се използва за оптимизиране на маркетинговите кампании, сегментиране на пазара и управление на потребителската база данни.
  4. Изграждане на маркетингова стратегия – как AI и други технологии могат да се използват за създаване на ефективна маркетингова стратегия.
  5. Практически упражнения – участниците ще имат възможност да използват AI и други технологии за изграждане на маркетингова кампания и подобряване на взаимодействието с клиентите.
  6. Преглед на постиженията и заключение.

Този обучителен курс може да бъде проведен в рамките на един ден или разделен на няколко по-къси сесии. Той е подходящ за бизнесмените и маркетинговите специалисти, които търсят начини да подобрят взаимодействието с клиентите и да увеличат продажбите си, използвайки AI и други технологии.


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!