ОПИСАНИЕ


I. Въведение в AI и неговото приложение в бизнеса

  • Какво е AI и какви са неговите предимства за бизнеса
  • Примери за приложение на AI в различни отрасли и функции на бизнеса
  • Как да разберем дали AI е подходящ за нашата компания

II. Оптимизация на бизнес процесите чрез AI

  • Как да идентифицираме процесите, които могат да бъдат оптимизирани чрез AI
  • Разглеждане на конкретни приложения на AI за оптимизация на бизнес процесите, като автоматизация на производствени линии, прогнозиране на търсенето и други
  • Как да изберем правилните AI инструменти за нашата компания

III. Ефективност на работата с AI

  • Как да създадем ефективна стратегия за внедряване на AI в организацията
  • Как да измерим ефективността на AI и да определим резултатите
  • Как да изградим култура на работа с AI и да убедим екипа в необходимостта му

IV. To do list и инструменти за ефективна работа

  • Как да създадем и управляваме to-do списъци за ефективна работа
  • Преглед на най-популярните инструменти за управление на времето и работата
  • Как да се организираме, за да постигнем по-голяма ефективност в работата

V. Заключение

  • Резюмиране на ключовите точки от обучението
  • Как да продължим да усъвършенстваме работата си с AI и да постигнем по-добри резултати

VI. Практически упражнения

  • Групови упражнения за приложение на наученото в реални бизнес сценарии

 


Актуални и предстоящи обучения

Уважаеми партньори,  Стартира записване за дистанционно обучения с ваучери

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)  – 55 учебни часа

ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1) – 45 учебни часа

ТЕСТ за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО: ТУК

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ можете  да направите ТУК

Очакваме ви!