ОПИСАНИЕ


I. Въведение в AI и неговото приложение в бизнеса

 • Какво е AI и какви са неговите предимства за бизнеса
 • Примери за приложение на AI в различни отрасли и функции на бизнеса
 • Как да разберем дали AI е подходящ за нашата компания

II. Оптимизация на бизнес процесите чрез AI

 • Как да идентифицираме процесите, които могат да бъдат оптимизирани чрез AI
 • Разглеждане на конкретни приложения на AI за оптимизация на бизнес процесите, като автоматизация на производствени линии, прогнозиране на търсенето и други
 • Как да изберем правилните AI инструменти за нашата компания

III. Ефективност на работата с AI

 • Как да създадем ефективна стратегия за внедряване на AI в организацията
 • Как да измерим ефективността на AI и да определим резултатите
 • Как да изградим култура на работа с AI и да убедим екипа в необходимостта му

IV. To do list и инструменти за ефективна работа

 • Как да създадем и управляваме to-do списъци за ефективна работа
 • Преглед на най-популярните инструменти за управление на времето и работата
 • Как да се организираме, за да постигнем по-голяма ефективност в работата

V. Заключение

 • Резюмиране на ключовите точки от обучението
 • Как да продължим да усъвършенстваме работата си с AI и да постигнем по-добри резултати

VI. Практически упражнения

 • Групови упражнения за приложение на наученото в реални бизнес сценарии

 


Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

 • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

 • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/