ОПИСАНИЕ


Анотация

Този курс насочен към бизнес партньори е създаден за да им помогне да подобрят уменията си в областта на презентациите и комуникацията. В курса ще се обучават на основните НЛП техники, които могат да се използват за да се постигне по-голям успех при презентациите. Участниците ще усвоят техники за взаимодействие с аудиторията, създаване на силно влияние и укрепване на увереността.

Това обучение е предназначено за бизнес партньори, които искат да подобрят уменията си по презентации и да приложат техники на НЛП за да създават ефективни и успешни презентации. Чрез този курс, участниците ще се научат как да управляват своето тяло, гласа и емоциите си, за да представят своите идеи по по-убедителен начин. Те ще научат да създават визуални образи в мозъка на аудиторията си, да използват езикови модели и да насочват вниманието на слушателите си към ключовите моменти в презентацията си.

Програма:

Част I: Въведение в НЛП техниките за презентации

 • Какво е НЛП и как се прилага в бизнеса
 • Как НЛП техники могат да подобрят презентациите
 • Въздействието на комуникацията върху успеха на бизнеса

Част II: НЛП техники за подобряване на комуникацията

 • Как да управляваме своето тяло, гласа и емоциите си
 • Как да създаваме визуални образи в мозъка на аудиторията си
 • Използване на езикови модели, за да убедим и въздействаме

Част III: НЛП техники за визуализация

 • Как да използваме визуализация, за да направим презентацията си по-ефективна
 • Как да насочим вниманието на слушателите към ключовите моменти в презентацията
 • Как да създадем ефект на “библиотека” в мозъка на аудиторията

Част IV: НЛП техники за управление на емоции

 • Как да се справим с нервността и стреса по време на презентация
 • Как да използваме емоциите си, за да убедим аудиторията
 • Как да поддържаме мотивацията на слушателите по време на презентация

Част V: Практика на НЛП техники за презентации

 • Създаване на ефективна и успешна презентация

Актуални и предстоящи обучения

Предстоящи онлайн обучение –

 • Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание – НОВО!

10.06-от 9 до 13 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/digital-backpack-modern-learning/

 • Езикът на успеха: НЛП техники за ефективни презентации – НОВО!

17.06 – от 9 до 12 часа

Повече информация и записване: https://nec-bg.com/courses/nlp-techniques-for-effective-presentations/